L'agenda cultural de Barcelona

 

Avís legal

1. Presentació de la societat i objecte del reglament

Aquest lloc web i els dominis BUTXACA.COM i BUTXACA.CAT són propietat d’EDICIONS FREE SL, amb NIF B61918355, domicili social al carrer Ausiàs Marc, núm. 26, despatx 67, 08010 de Barcelona.

EDICIONS FREE SL figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31515, Foli 208, Full B192395, Llibre de Societats Inscripció 1a.

Aquest Avís Legal regula les condicions d'ús (en endavant Condicions d’Ús) dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. EDICIONS FREE SL serà lliure de modificar en tot moment aquestes Condicions d’Ús, per la qual cosa aconsella als Usuaris de consultar regularment la darrera versió que es trobarà permanentment disponible en el lloc web BUTXACA.COM. La vigència de les citades Condicions d’Ús anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Excepte disposició expressa contrària, tota nova característica que modifiqui, millori, augmenti algun dels serveis existents o n’incorpori qualsevol altre de nou llançat per EDICIONS FREE SL seran sotmeses a les presents Condicion d’Ús.

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició Usuari que accepta plenament des de l’inici de l’accés i/o ús, les Condicions d’Ús establertes en aquest Avís Legal.

3. Ús correcte del web

L’Usuari  es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d'acord amb la llei i amb el que estableixen aquestes Condicions d’Ús. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que EDICIONS FREE SL ofereix en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, antidemocràtics o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’EDICIONS FREE SL, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els esmentats anteriorment.

L’Usuari es compromet a mantenir en secret l'identificador i/o contrasenya que li faciliti EDICIONS FREE SL per poder accedir als serveis restringits del web, el qual s'haurà d'utilitzar de manera estrictament personal i, en conseqüència, no podrà ser cedit a tercers.

EDICIONS FREE SL queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l'ús indegut d'aquests identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats, responsabilitat que seria assumida per la persona usuària que no hagués complert amb les seves obligacions.

EDICIONS FREE SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquest Avís Legal.

4. Indemnització

L’Usuari es compromet a garantir i indemnitzar EDICIONS FREE SL per tota reclamació, demanda o dany, feta per tercers que s’origini o s’ocasioni per contingut proporcionat o transmès per l’Usuari, la violació de les Condicions d’Ús, o els drets de tercers o de l’odre públic. Aquesta garantia cobrirà tant les indemnitzacions que eventualment s’hagin d’afrontar com els honoraris d’advocats i les despeses judicials dins d’un límit raonable.

5. Responsabilitat sobre els continguts i ús

EDICIONS FREE SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes malèvols en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Els llocs web d’EDICIONS FREE SL poden proporcionar l'accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual EDICIONS FREE SL. no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

EDICIONS FREE SL declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o hipervincles facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

EDICIONS FREE SL no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a EDICIONS FREE SL.

EDICIONS FREE SL es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l'accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial

BUTXACA.COM és l’edició digital de BUTXACA, L’AGENDA CULTURAL DE BARCELONA. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.butxaca.cat o www.butxaca.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen a EDICIONS FREE SL. O, en el seu cas, a terceres persones.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en l'article 32.1 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, EDICIONS FREE SL s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d'aquest lloc web amb l'objectiu de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial (press clipping) sense comptar amb la prèvia autorització d’EDICIONS FREE SL, així com qualsevol transformació o alteració.

En el cas que EDICIONS FREE SL autoritzi la utilització d'alguns d'aquests elements s'haurà d'esmentar expressament la propietat d' EDICIONS FREE SL que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d'hipertext a alguna de les pàgines de BUTXACA.COM, l'usuari ha de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

L'Usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, així com qualsevol modificació, alteració o descompilació.

L’Usuari cedeix expressament i graciosament a EDICIONS FREE SL tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels materials que pugui subministrar (incloent comentaris o suggeriments) en qualsevol de les seccions del lloc web. EDICIONS FREE SL tindrà el dret de reproduir, distribuir, transmetre, mostrar públicament, copiar, editar, traduir en tot suport o format, coneguts o desconeguts avui en dia, pel món sencer i per la durada legal de protecció dels drets d’autor.

7. Política de privacitat

Amb relació als serveis a disposició dels Usuaris a través del registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. EDICIONS FREE SL compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat segons disposa la llei orgànica 15/99 del 13 de desembre del 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que voluntàriament aporti l’Usuari a través dels formularis inclosos en aquest lloc web passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’EDICIONS FREE SL.

EDICIONS FREE SL utilitza la informació personal de l’Usurari per operar en el lloc web i oferir els serveis que hagi sol·licitat. EDICIONS FREE SL també utilitza la informació identificativa de l’Usuari per informar-lo sobre altres productes o serveis disponibles a BUTXACA.COM i les seves entitats afiliades. EDICIONS FREE SL pot contactar l’Usuari a través d’enquestes per a conèixer la seva opinió sobre els serveis prestats o d’altres que potencialment puguin ser oferts en un futur.

EDICIONS FREE SL no ven ni lloga el fitxer amb les dades dels Usuaris a altres empreses o persones. Eventualment, EDICIONS FREE SL pot contactar l’Usuari de part de socis de negocis externs per comunicar alguna oferta en particular que pugui ser de l’interès de l’Usuari. En aquests casos la informació de la identificació personal de l’Usuari (e-mail, nom, adreça, telèfon) no serà mai transferida al soci de negocis.

EDICIONS FREE SL pot compartir l’arxiu de dades amb socis de confiança en els quals delegui l’anàlisi estadístic, l’atenció al client i/o el servei d’enviament de correu electrònic o postal. Aquestes terceres parts tenen expressament prohibit l’ús de la informació personal que pugui identificar l’Usuari excepte per poder  prestar els esmentats serveis a EDICIONS FREE SL, i estan obligats mantenir la confidencialitat de la informació.

EDICIONS FREE SL no utilitza ni difon informació personal delicada com raça, religió o afiliacions polítiques sense el consentiment exprés de l’Usuari.

Serà responsabilitat de l’Usuari qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a l’Usuari mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

L'Usuari registrat podrà exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. 

8. Cookies

EDICIONS FREE SL informa que aquest lloc web utilitza cookies en alguns processos interns de funcionament per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari. Les cookies s’associen únicament a un Usuari anònim i el seu ordenador, i en cap cas seran utilitzades per l'adquisició de dades personals identificatives de l’Usuari. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les cookies.

9. Resolució de conflictes

EDICIONS FREE SL perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

La relació entre EDICIONS FREE SL i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Aquest lloc web utilitza les eines de mesura d'audiència de Nielsen//NetRatings, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims, amb l'objectiu de millorar el funcionament del lloc web. Aquest mesurament utilitza cookies de tercera part, pot accedir a la política de privacitat d'aquesta empresa en la següent direcció: http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs_es

+ LLEGITS

Cine
Els millors films de l'any, a la Filmoteca
butxaca, 13/12/2017

Els millors films de l'any, a la Fi…

Com ja és habitual, la Filmoteca de Catalunya dedica un espai el primer…
+
Cine
Les 10 millors pel·lícules de 2017
butxaca, 22/12/2017

Les 10 millors pel·lícules de 2017…

Arriba el 2018 i, com si fos una força superior que ens empenyés a…

+
Teatre i dansa
Un cop l'any
Meritxell Rodríguez, 14/11/2017

Un cop l'any

Després de Molt soroll per no res, Àngel Llàcer torna a la direcció…

+

+ Recents

Música
Julio Bustamante & Lavanda
Borja Barbesà, 08/01/2018

Julio Bustamante & Lavanda

Sempre és bon moment per rebre una nova visita de Julio Bustamante,…
+
Música
Núria Graham
Borja Barbesà, 04/01/2018

Núria Graham

Va treure el caparró al panorama mediàtic català ben jove, massa…
+
Cine
Wonderstruck. El museo de las maravillas
Xavi Arnaiz, 03/01/2018

Wonderstruck. El museo de las marav…

A priori, Wonderstruck. El museo de las maravillas pot semblar una…

+

Contingut patrocinat

Entrevista a Carlo Padial

Entrevista a Carlo Padial

Amb enginy i humanitat, et pots riure de tot

Editorial

La consultora nord-americana Gartner sosté en un informe recent que el 2022 la majoria de les...


Amb el suport de:escut_generalitat